Trening za predstavnike/ce medija iz Pčinjskog okruga

Predstavnici000348 Medijski seminar Vlasina/e medijskih kuća iz Pčinjskog okruga imali/e su priliku da prisustvuju treningu o izveštavanju o nasilju prema ženama, koji je organizovalo Udruženje žena Peščanik, 16. i 17. septembra na Vlasinskom jezeru. Prisustvovali/e su medijski profesionalci i profesionalke iz 9 medijskih kuća.

Krugovi podrške

000346 Savez slepih

Već uspostavljene dobre kontakte između Saveza slepih i Udruženja žena Peščanik, nastavile smo inicijativom za zajednički sastanak sa predstavnicama organizacije Iz kruga, Novi sad koja ima specijalizovani servis podrške ženama sa invaliditetom u situaciji nasilja u porodici, koje su tokom vikenda 19-20. avgusta bile gošće Peščanika. Sastanak je održan u prostorijama Saveza slepih i učestvovalo je desetak žena iz te organizacije, Veronika Mitro i Svjetlana Timotić, Iz kruga i 4 aktivistkinje Peščanika.

Radionica o specifičnostima nasilja prema ženama sa invaliditetom

000347 Radionica Zene sa invaliditetom

Nakon mnogih, raznovrsnih edukacija koje je Udruženje žena Peščanik sa partnerskim organizacijama - Romani ciknom i Ž kao žena i kao Župa, sprovelo za konsultantkinje koje rade na podršci ženama u situaciji nasilja, prethodnog vikenda organizovale smo još jednu radionicu o specifičnostima nasilja prema ženama sa invaliditetom. Trenerice su bile Svjetlana Timotić i Veronik Mitro iz organizacije ...Iz kruga Vojvodina.

Izveštaj o radu SOS telefona i servisa podrške ženama u situaciji nasilja u Rasinskom okrugu, 01.01. - 30.06.2016.

000344 sos izvestaj

„Nasilje prema ženama je bilo kakav akt rodno uslovljenog nasilja, koji izaziva ili bi mogao da izazove telesnu, seksualnu ili duševnu štetu ili bol žena, uključujući pretnje ovakvim aktima, zastrašivanje ili namerno ograničavanje slobode i to u javnom ili privatnom životu.“ Deklaracija UN o eliminisanju nasilja prema ženama

SOS podrška ženama koje su preživele porodično i / ili partnersko nasilje u Rasinskom okrugu obezbedjivana je tokom prve polovine 2016. godine u obimu i terminima koje su organizacije koje se bave SOS podrškom planirale i dogovorile.

Sastanak konsultantkinja i aktivistkinja Mreže žena Rasinskog okruga

000343 Sastanak UNTF

U subotu, 13. avgusta 2016. organizovale smo sastanak čiji je prvi deo bio posvećen razmeni iskustava u radu na SOS telefonu Peščanika i servisima podrške u Romani cikni i Ž kao žena i kao Župa. Konsultantkinje su dobile informacije o događajima u Srbiji u vezi sa nasiljem prema ženama, izveštaju Ombudsmana o postupanju institucija u slučajevima femicida u Rasinskom okrugu i razgovarale o iskustvima u podršci ženama u situaciji nasilja.

Donatorke

Kvinna till KvinnaGlobal Fund for WomenunwomenOSCE3Oak1Trag fondacija

Ženske mreže

Žene protiv-nasiljaŽene u crnom

Kancelarija

  • Obilićeva 50/2
    Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas