Pregled aktivnosti u 2017.

OSNOVNE INFORMACIJE

 

 

 

aranju za implementaciju zakona o suzbijanju nasilja u porodici, Autonomni ženski centar, Beograd

- 22-25/02 Učešće predstavnica organizacije na regionalnom treningu o javnom zagovaranju u organizaciji Trag Fondacije, Zlatar

- 26/02/2017 Sastanak sa predsednikom opštine Aleksandrovac, Jugoslavom Stajkovcem. Razgovarano o formiranju Saveta za bezbednost, potpisivanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti. Sastanku prisustvovala i savetnica Jasmina Mijajlović.

- 28/02/2017 Sastanak sa gradonačelnikom Kruševca Dragijem Nestorovićem, većnikom Goran Jankovićem, pomoćnicom za društvene delatnosti Jelenom Milanović, odbornicom Ljiljana Đaković i predsednicom Saveta za rodnu ravnopravnost Mirelom Radić. Tema sastanka: osnivanje Saveta za bezbednost, rad Saveta za rodnu ravnopravnost, imenovanje osobe za kontakt sa nevladinim organizacijama, kvota za manje zastupljeni pol u Gradskom veću.

MART

- 01/03 Sastanak sa predstavnicima/cama Levog Samita; Dogovor o realizaciji sastanka i tribine o prekarnom radu i položaju radnika i radnica uopšte.

- 05-08/03 Učešće na međunarodnoj konferenciji “Femicid ubistvo žena - sramota zločinca, države i društva”, Beograd. Konferenciju otvorile predstavnice organizatorki, Autonomnog ženskog centra i Udruženja žena Peščanik, Bobana Macanović i Snežana Jakovljević.

- 08/03 Ulična akcija obeležavanje 8. marta, Dana žena

- 08/03 Učešće na osmomartovskom maršu u Beogradu

- 09/03 Sastanak sa predstavnicama Kvinne till Kvinne i Švedske razvojne agencije u Srbiji, razgovor o situaciji u Srbiji i važnosti podrške ženskim organizacijama.

- 11/03 Završni sastanak partnerki na projektu koji podržava Misija OEBS-a u Srbiji

- 14/03 Tribina Levog samita Srbije u Kruševcu. Predstavnica UŽ Peščanik govorila na tribini.

- 16-19/03 Organizovanje radnog sastanka za 32 aktivistkinje i konsultantkinje iz više od 20 specijalizovanih servisa za žene sa iskustvom nasilja u porodici, Vrnjačka banja. Teme: licenciranje SOS telefona, Danijela Pešić, AŽC, uloga NVO u zaštiti od nasilja, Biljana Stepanov, CPŽ Kikinda, Trauma informisani pristup u radu sa ženama koje su preživele nasilja, Lepa Mladjenović, žene u prostituciji, Milica Simić i Džodi Roj.

21/03 Organozovanje okruglog stola o bezbednosti žena u opštini Aleksandrovac

- Izrada plana javnog zagovaranja za kvote od 30% za manje zastupljeni pol u opštinskim većima

- 29/03 Radionica za lokalne medije o implementaciji UN Rezolucije 1325. Učestvovalo 16 osoba.

APRIL

- 6-08/04 Trening za lokalne medije, članice Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija, Lokalpres o izveštavanju o nasilju prema ženama, Vrnjačka Banja. Trenerice Ana Manojlović, RTS 1, Vedrana Lacmanović i Sanja Pavlović, AŽC, Nadežda Budimović, Grad, Mileva Malešić, TV Forum, Slavica Stanojlović Urošević, Maja Konstatinović I Snežana Jakovljević, Peščanik. 26 učesnika/ca.

- 18-22/04 Učešće predstavnica UŽ Peščanik na drugom treningu o javnom zagovaranju u organizaciji Trag Fondacije, Bijeljina

- 20/04 Trening o koordiniranoj akciji za zaštitu žena od nasilja za predstavnike/ce lokalnih uprava i institucija u Brusu i Aleksandrovcu. Trenerice Jeca Nedeljkov i Marija Baruh.

- 22-23/04 Drugi modul treninga za osnivanje grupa samopomoći, trenerice Dragana Vujović i Ana Brkić.

- 24-28/04 Predstavnica Peščanika učestvovala na sastanku aktivistkinja Balkana sa zvaničnicima / cama Evropske unije u Briselu, koji je organizovala Kvinna till Kvinna.

MAJ

- 01-06/05 Studijsko putovanje predstavnice Peščanika u Švedsku, u organizaciji KTK. Tema - Nasilje prema ženama.

- 08-09/05 Učešće na seminaru o pravima LGBT osoba, Beograd

- 10/05 Poseta predstavnica OAK Fondacije organizaciji

- 11-12/05 Rad na strateškom planu UŽ Peščanik za period 2017 – 2020

- 12-14/05 Sastanak Mreže žena Rasinskog okruga za ženska prava

- 18/05 Uputile smo inicijativu Gradu Kruševcu za proglašenje Dana sećanja na majske proteste.

- 20/05 Ulična akcija sećanja na proteste protiv vojne mobilizacije muškaraca, 1999. u Kruševcu, Žene u crnom, svedokinje sa Ženskog suda iz bivše Jugoslavi,e, Mreža žena RO

- 24/05 Radionica sa Ksenijom Perišić o postavljanju ličnih granica u cilju sprečavanja sagorevanja

- 26-28/05 Nastavak rada na izradi strateškog plana organizacije

- 29/05 Seminar koordinirane akcije za predstavnike /ce institucija u Varvarinu i Ćićevcu

- 30/05 Učešće na sastanku u Beogradu u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj radi dogovora o implementaciji projekta „Bezbedna od nasilja - Informiši, Podrži, Osnaži!“

JUNI

- 01-03/06 Seminar o izveštavanju o rodno zasnovanom naislju za 16 novinara i novinarke iz Centralne Srbije, Vrnjačka Banja

- 01-03/06 Učešće predstavnice organizacije na sastanku posvećenom strateškom planiranju Mreže Žene protiv nasilja

- 07/06 Događaj prikupljanja sredstava za osnivanje fonda za žene žrtve nasilja u porodici, kafe Kruška, učestvovalo oko 100 osoba, uključujući i predstavnice donatorki, TRAFG Fondacije, Jelena Mihailović i Natalija Simović

- 30/06 Trening za 25 predstavnica/ka institucija iz Kruševca i Trstenika o nasilju prema ženama

JULI

- 13/07 Prva radionica za grupe samopomoći

- 14/07 Sastanak sa predsednikom opštine Ćićevac, Zlatanom Krkićem i njegovim zamenikom Zvezdanom Babićem, odbornicom Snežanom Marković, šeficom opštih poslova Marinom lukić i predsednicom Saveta za rodnu ravnopravnost Ljubicom Avramović. Razmena informacija o stanju ženskih prava u opštini i okrugu.

- 16-29/07 Razmena sa aktivistkinjama Hrvatske i Bosne i odmor na ostrvu Braču u kući „Seka“

- 18/07 Protest protiv femicida u Kruševcu

AVGUST

- 04-06/08 Učešće na Festivalu ženskog prijateljstva u Tutinu, u organizaciji NVO Impuls

- 11-13/08 Susret sa Organizacijom žena Mitrovice za ljudska prava u Kosovskoj Mitrovici

- 26/08 Sastanak Mreže 1325, Vrnjačka Banja

SEPTEMBAR

- 04/09 Radionica samopomoći za korisnice SOS usluga

- 05/09 Radionica sa Ksenijom Perišić za aktivistkinje o komunikaciji i razrešavanju konflikta

- 06/09 Sastanak sa zamenikom predsednika opštine Brus Aranđelom Stojkovićem i sekretarkom opštine Milicom Mihajlović. Razgovarale smo o položaju žena u opštini Brus.

- 07/09 Učešće na strateškom planiranju Mreže žena Kosova, Priština, sa predstavnicom KTK

- 07-11/09 Učešće na feminističkom festivalu Pičvajz u Sarajevu

- 08-10/09 Trening o radu sa ženama koje su preživele nasilje u porodici za organizacije Una i Kaliopa i zainteresovane žene iz okruga

- 08-12/09 Učešće na konferenciji u organizaciji Fondacije Trag u Sarajevu

- 14-16/09 Učešće na prezentaciji rezultata istraživanja Trag Fondacije o ženskim mrežama, Beograd

- 14-16/09 Redovni sastanak Mreže žena u crnom, Vrnjačka Banja, identiteti, aktivizam, izbeglička kriza, razmena informacija, planovi…

- 18 – 22/09 Studijska poseta Beču sa fokusom na rodno zasnovano nasilje prema ženama u organizaciji Fondacije Kvinna till Kvinna, u okviru regionalnog programa: Jačanje ženskih prava, učešća i uticaja žena na Zapadnom Balkanu”, koji realizuje pomenuta Fondacija.

- 19-20/09 Na poziv organizacije “Ruka ruci” održale smo trening o radu sa ženama koje su preživele nasilje za ženske grupe na Kosovu u Štrpcu.

- 20/09 Intervju za Trag Fondaciju o umrežavanju

- 21/09 Ulična akcija obeležavanja Svetskog dana mira u Kruševcu

- 22/09 Radionica grupe samopšomoći za korisnice SOS podrške

- 26/09 Radionica sa Ksenijom Perišić za aktivistkinje o unutrašnjim zastojima

- 27/09 Radionica o nasilju prema ženama za 27 žena u selu u Rabojna, opština Brus

- 28/09 Radionica o nasilju prema ženama za 18 žena u Pojatu, opština Ćićevac

- 29/09 Radionica o nasilju prema ženama za 22 žene u Odžacima, opština Trstenik

- 29/09 Radionica grupe samopomoći za korisnice usluga SOS telefona

- 30/09 Radionica o nasilju prema ženama za 17 žena u Ćićevcu

OKTOBAR

- 01-06 Studijski boravak dve predstavnice organizacije u Švedskoj; tema digitalno nasilje

- 01-04 Studijski boravak predstavnice organizacije u Švedskoj; angažovanje muškaraca za rodnu ravnopravnost

- 06-11/10 Učešće na treningu za mlade žene o asertivnoj komunikaciji u Grockoj

- 13-15 Seminar u Kosovskoj Mitrovici, u organizaciji Udruženja žena Mitrovice za ljudska prava i susret sa Editom Tahiri, bivšom šefocom pregovaračkog tima Kosova

- 20-22 Supervizijska radionica sa Snježanom Mrše za konsultantkinje na SOS telefonu

- 25/10 Seminar o izradi propisa na lokalnom nivou

- 30/10-03/11 Učešće dve predstavnice organizacije na WAVE Konferenciji, Budimpešta

 

NOVEMBAR        

- 7-9/11 Sastanak Mreže žena Rasinskog okruga za ženska prava, Vrnjačka Banja

- 08/11 Radionica Grupe samopomoći za korisnice SOS podrške

- 13/11 Radionica o nasilju prema ženama za 20 žena u selu Gari

- 17-19/2011 Javna diskusija i seminar o evropskim integracijama, Kruševac i Vrnjačlka Banja u okviru projekta „Pregovori - Beograd Priština iz ženske perspektive“, Vrnjačka Banja. Izveštaj Koalicije Preugovor o akcionim planovima za poglavlje 23 i 24. Projekcija filmova Kismet („Sudbina“) i „Albanke su naše sestre“

- 22/11 Učešće na sastanku Mreže žena RO za ženska prava, Brus, u organizaciji UŽ Kaliopa

- 23/11 Radionica grupe samopomoći za korisnice SOS usluga

- 28/11 Radionica o nasilju prema ženama za 17 žena u selu Mačkovac

- 29/11 Nastup predstavnice organizacije u emisiji „Eto tako stoje stvari“, RTS

- 29/11 Radionica grupe samopomoći za korisnice SOS podrške

DECEMBAR

- 01-03/12 Sastanak 27 aktivistkinja i konsultakntkinja SOS servisa, Vrnjačka Banja

- 05/12 Sastanak sa lokalnom upravom Varvarin, zamenicom predsednika opštine Violetom Lutovac, predsednicom Komisije za rodnu ravnopravnost Danijelom Mišković i članicama Komisije, odbornicom Ljiljanom Jakovljević i službenicom SO Varvarin Vesnom Marković. Razgovarale smo o stanju ženskih prava u Varvarinu i Rasinskom okrugu.

- 06/12/2017 Radionica grupe samopomoći za korisnice SOS usluga

- 08-10/12 Učešće na sastanku Mreže Žena u crnom, Radmilovac

- 11/12/2017 Radionica grupe samopomoći za korisnice SOS usluga

- 14-16/12 Organizovanje seminara o izveštavanju o nasilju prema ženama za novinare i novinarke u Vojvodini, Fruška gora. 13 učesnica i učesnika.

- 20/12 Učešće na javnoj diskusiji o pregovorima Beograda i Prištine u Kosovskoj Mitrovici

- 21/12 Radionica sa Nadeždom Kostić za aktivistkinje o strategijama brige o sebi

- 23/12 Radionica sa Ljiljanom Simić za aktivistkinje organizacije o stresu

- 26/12 Radionica sa Tanjom Pavlović, indvidualni rad sa aktivistkinjama

- 26 i 27/12 Učešće na sastanku Mreže Žene protiv nasilja, o SOS telefonu i decentralizaciji.

- 27/12 Proslava Nove godine

 

[1] Koalicija 27 ženskih specijalizovanih servisa koje pružaju podršku ženama koje su preživele nasilje u porodici i zagovaraju promene društvenog kontekta u cilju eliminisanja nasilja prema ženama.

[2] Ubistvo žena, devojčica, čak i nerođenih beba ženskog pola samo zato što su žene.

Održale smo još jednu edukaciju za medije

000407 medijski seminar Vojvodina

Sa edukacijom medijskih profesionalaca/ki nastavile smo na Fruškoj gori sa medijskim kućama iz Vojvodine. Ovo je bio četvrti seminar u okviru projekta "Ustani za one čiji se glas više ne čuje - ka efikasnijem utvrđivanju bezbednosnih rizika u cilju sprečavanja femicida" koji podržava Evropska unija, a realizuje Autonomni ženski centar u partnerstvu sa Udruženjem žena Peščanik. Prisustvovalo je 13 učesnika i učesnica iz 9 medija.

Sastanak organizacija koje pružaju podršku ženama u situaciji nasilja

000405 Sastanak MZPN 2017

Proteklog vikenda sastale su se predstavnice organizacija koje pružaju podršku ženama u situaciji nasilja. Sastanak je organizovalo Udruženje žena Peščanik u okviru projekta "Žene Rasinskog okruga za život bez nasilja - ka efikasnijoj saradnji u lokalnim zajednicama u borbi protiv nasilja prema ženama", koji podržava švedska fondacija Kvinna till Kvinna. Sastanku je prisustvovalo 30 žena iz 17 organizacija iz Srbije.

Donatorke

Ženske mreže

Kancelarija

  • Obilićeva 50/2
    Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas