Za prava žena u Rasinskom okrugu

 Sumirana informacija o aktivnostima UŽ Peščanik u 2019.                                                                                                                      logo pescanik

Udruženje žena Peščanik je u 2019. godini iniciralo više sastanaka i razgovora sa predstavnicima i predstavnicama lokalnih uprava i institucija u Rasinskom okruga u cilju sagledavanja stanja ženskih prava na lokalnom i orkužnom nivou i razmatranja mogućnosti za unapređenja tog stanja.

Predstavnicima Ćićevca podnele smo inicijativu za dodelu prostora na besplatno korišćenje jedinoj ženskoj grupi koja se bavi pravima žena, Una, kao i za potpisivanje Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou. Sagovornici su obećali da će zvanično potpisivanje povelje, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, biti obavljeno nakon godišnjih odmora, na jesen.

Predstavnicima / cama opštine Varvarin predstavile smo projekat osnaživanja žena na selu i drugih višestruko diskriminisanih žena i založile se za podsticanje i podršku ženskom samoorganizovanju.

Gradonačelnici Kruševca uputile smo inicijativu za proglašenje 24. maja Danom sećanja na majske proteste građanki i građana protiv mobilizacije i odvođenja muškaraca u rat na Kosovo 1999. https://krusevacgrad.rs/obnovljena-inicijativa-da-se-24-maj-proglasi-danom-secanja-na-majske-proteste/ Inicijativa je i ove godine ostala bez odgovora. Vodile smo kampanju „Kruševac za žene - Žene za Kruševac 50:50%“, tokom koje smo se zalagale za donošenje odluke o obavezi paritetnog sastava Gradskog veća Kruševca. Odluka nije usvojena, mada pohvaljujemo to da 45% članstva Gradskog veća Kruševca sada čine žene, računajući gradonačelnicu i njenu zamenicu po fiunkciji.                                                                                                                              

U Aleksandrovcu, je na inicijativu Udruženja žena Peščanik, organizacije Ž kao žena i kao Župa i Mreže žena Rasinskog okruga oslikan mural posvećen temi rodne ravnopravnosti, prvi takve vrste u Rasinkom okrugu. Muralom se šalje poruka da su solidarnost i podrška među ženama veoma važne. Autorka murala je slikarka Kaća Dimitrijević iz Kruševca. Otvaranju murala prethodila je izložba fotografija sa prizorima iz života seoskih žena, autora Dimitrija Petkovića, koju smo priredile u saradnji sa bibliotekom u Aleksandrovcu, u prostorijama biblioteke.

Na sastanku sa predstavnicama Komisije za rodnu ravnopravnost opštine Brus, zaključile smo da ima puno prostora za unapređenje kako rada same komisije tako i položaja žena. U vezi sa slučajem Marije Lukić, koja je bivšeg predsednika Milutina Jeličića optužila za seksualno uznemiravanje, UŽ Peščanik je bilo jedna od potpisnica saopštenja Mreže žene protiv nasilja kojim je zahtevana zaštita za Mariju Lukić i druge žene, koje se usude da progovore o seksualnom uznemiravanju, posebno od strane osoba na pozicijama moći. Predstavnice UŽ Peščanik učestvovale su na skupu podrške Mariji Lukić, tokom ročišta 27. maja tekuće godine u Brusu.    

Predstavnice Peščanika imale su i više kontakata sa članicama Komisije za rodnu ravnopravnost u Trsteniku, jer je stav organizacije da je veoma važno u tom gradu obnoviti rad Komisije.

Tokom 2019. inicirale smo sastanak sa predstavnicama Centra za socijalni rad i Opštinskog javnog tužilaštva. Do sastanaka je i došlo i tokom razgovora o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici složili smo se da je neohodno da svi pružaoci i pružateljke podrške ženama sa iskustvom nasilja međusobno sarađuju.

 

 UŽ Peščanik je ženska nevladina organizacija, koja se bavi osnaživanjem žena i zagovaranjem za unapređenje njihovog položaja. Udruženje je osnovano 2000. godine i aktivno je na teritoriji Rasinskog okruga, ali i na nacionalnom i međunarodnom nivou. Od 2009. godine Peščanik obezbeđuje emocionalnu, informativnu i pravnu podršku ženama sa iskustvom nasilja u porodici.

Od početka 2019., Udruženje žena Peščanik realizuje sledeće projekte:

- Žene Rasinskog okruga za život bez nasilja, podrška Fondacije za mir i rodnu ravnopravnost, Kvinna till Kvinna- Sa seoskim ženama za sve žene, podrška UN Women - Agencija za unapređenje položaja žena i rodnu ravnopravnost

- Decentralizacijom do jačanja Mreže žene protiv nasilja, podrška OAK i Trag  Fondacije

- Ženski informativno edukativni centar, podrška OAK i Trag Fondacije   

- Kampanja „Žene za Kruševac, Kruševac za žene - 50:50%“ u Gradskom veću  Kruševca, podrška OAK i Trag Fondacije

Takođe smo bile partnerke Kulturnom centru Grocka u projektu „Komunikacijom do solidarnosti među mladim ženama“ sa nevladinim organizacijama iz još 4 zemlje: Franucuske, Italije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

U međuvremenu je Kvinna till Kvinna podržala projekat UŽ Peščanik „Pregovori Beograd – Priština iz ženske perspektive“, koji realizujemo od maja 2019., u partnerstvu sa Organizacijom žena Mitrovice za ljudska prava.

Donatorke

Ženske mreže

Kancelarija

  • Obilićeva 50/2
    Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas