Предлог упућен градоначелници Крушевца Jасмини Палуровић за равномерну заступљеност жена и мушкараца у Градском већу

44610416 182899855945934 7871318488147558400 n

Поштована госпођо Палуровић,   

 

обраћамо вам се након што смо вам 28. маја 2018. упутиле иницијативу за паритетну заступљеност жена и мушкараца у Градском већу Крушевца, путем дописа и разговарале о томе на састанку, који смо имале са представницима/цама градске управе. Користимо прилику да вам још једанпут захвалимо на могућности за размену мишљења.

Наша иницијатива усклађена је са Уставом РС, чланом 15, који јемчи равноправност жена и мушкараца, Националном стратегијом о равноправности, Посебан циљ 2.2. „У саставу органа извршне  власти на свим нивоима најмање је 40% жена.“, као  и са Законом о равноправности полова, члан 39, став 1 који обавезује локалне самоуправе да, у оквиру својих надлежности, "обезбеђују равноправност полова и остваривање једнаких могућности".

Иницијатива узима у обзир Европску повељу о равноправности жена и мушкараца на локалном нивоу[1], која равномерно учешће у одлучивању сматра "предусловом" за демократско друштво, Стратегију одрживог развоја Крушевца до 2020[2] и кореспондира за циљем 2, Локалног плана за родну равноправност[3].

Тренутни састав Градског већа Крушевца, 30% жена и 70% мушкараца, представља важан корак према њиховој једнакој заступљености у јавном и политичком животу. Примена принципа паритета би унапредила владавину закона и олакшала процес придруживања Европској унији, тим пре што Европски женски лоби управо почиње кампању за равномерну заступљеност жена и мушкараца у парламенту Европске уније имајућу у виду предстојеће изборе за тај парламент, маја 2019. Истовремено би имала позитиван ефекат на смањење стереотипа и васпитање генерација које долазе. Најважнији бенефит односио би се на унапређени развој друштвене заједнице о чему сведоче примери добре праксе у свету[4], као и подаци УН-а, који говоре да друштва са већим степеном родне равноправности имају бржи и уједначенији економски развој, мању корупцију и мању стопу смртности деце.

Предлажемо да први корак ка паритетном саставу Градског већа буде Одлука Скупштине Града Крушевца о равномерној заступљености жена и мушкараца у Градском већу, након чега би, а пре нових локалних избора, одлука била потврђена новом одредбом у Статуту Града која би укључивала и промену броја чланова / чланица Градског већа, било смањењем на 8 или повећањем на укупно 10 особа (не рачунајући чланове/чланице по функцији) како би се омогућила практична примена одлуке.

Овом приликом вас, такође, информишемо да ће Удружење жена Пешчаник, почев од 26. октобра организовати низ јавних активности у оквиру кампање за паритетан састав жена и мушкараца у извршним органима власти, „Жене за Крушевац – Крушевац за жене, 50:50% у Градском већу“, која ће обухватити едукацију и информисање јавности у Расинском округу о важности равномерног учешћа жена и мушкараца у јавном животу, у које ћемо укључити и грађане и грађанке, организације цивилног друштва и друге заинтересоване националне и локалне актерке / актере.

Молимо вас да се јавно, на начин који ви изаберете, изјасните о овом предлогу.

 

[1] Крушевац  је Повељу потписао 2014.

[2] „Крушевац је... безбедна средина у којој владају хумани односи и једнаке могућности уз пуно поштовање различитости, равноправности полова, људских права и људског достојанства“

[3] „Повећање броја жена у процесима одлучивања на локалном нивоу.“

[4] Скандинавске и друге земље са значајнијим нивоом родне равноправности 

 

 

Donatorke

Ženske mreže

Kancelarija

  • Obilićeva 50/2
    Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas