50:50% Žene za Evropu, Evropa za žene Kampanja za izbore za Evropski parlament u maju 2019.

Posle izbora 2014. godine, samo 37% Evropskog parlamenta činile su žene i ovaj broj se kasnije dodatno smanjio. To znači da je oko 200 muškaraca više nego žena u najvišem predstavničkom telu EU. ewl 50 50Samo 2 od 15 predsedavajućih Evropskim parlamentom su žene i samo 9 od 28 Evropskih komesarki su žene. U nacionalnim parlamentima 10 zemalja članica EU, naprimer, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Kipru, Irskoj Letoniji, Mađarskoj, Malti, Rumuniji i Slovačkoj, muškaci čine više od 80% članstva. U 2015. samo 3 žene bile su na čelu država članica EU: u Hrvatskoj, Litvaniji i Malti. U većini pomenutih zemalja, uključujući i Francusku, Grčku, Italiju, Portugaliju, sve najveće političke partije vode muškarci. U zemljama Evropske unije, 85% svih osoba na poziciji gradonačelnika/gradonačelnice su muškarci. Posle izbora 2014. godine, samo 37% Evropskog parlamenta činile su žene i ovaj broj se kasnije dodatno smanjio. To znači da je oko 200 muškaraca više nego žena u najvišem predstavničkom telu EU. Samo 2 od 15 predsedavajućih Evropskim parlamentom su žene i samo 9 od 28 Evropskih komesarki su žene.U nacionalnim parlamentima 10 zemalja članica EU, naprimer, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Kipru, Irskoj Letoniji, Mađarskoj, Malti, Rumuniji i Slovačkoj, muškaci čine više od 80% članstva. U 2015. samo 3 žene bile su na čelu država članica EU: u Hrvatskoj, Litvaniji i Malti. U većini pomenutih zemalja, uključujući i Francusku, Grčku, Italiju, Portugaliju, sve najveće političke partije vode muškarci. U zemljama Evropske unije, 85% svih osoba na poziciji gradonačelnika/gradonačelnice su muškarci.  

U susret novim izborima za Evropski parlament (23-26. maj, 2019.), Evropski ženski lobi (EWL) pokrenuo je kampanju za ravnomernu zastupljenost žena i muškaraca u Parlamentu, „50:50%, Žene za Evropu, Evropa za žene“ (50:50 Women for Europe, Europe for women). Na sednici Generalne skupštine EWL, juna 2018., direktorka sektora za informisanje i kampanje EWL, Daniela Pichler je navela da je namera EWL da doprinese jednakosti, poštovanju različitosti i većoj participativnosti u Evropi i ustvrdila: „Da bismo to dostigle ženska prava moraju biti u srcu političke agende.“ Minna Salami, jedna od govornica osvrnula se na globalno jačanje desnog populizma i nacionalizma što urušava bazične vrednosti na kojima je izgrađena Evropska Unija istovremeno kreirajući veoma izazovno okruženje za promovisanje različitosti i uključenosti, kao i poštovanje ženskih i ljudskih prava i aktivno promovisanje ravnopravnosti.

Elementi kampanje su i Manifest EWL povodom izbora i Izjava, kojom će se predstavnici / političkih stranaka zemalja članica EU, koji će učestvovati na izborima obavezati da će se zalagati za svet u kojem žene moraju imati jednaka prava da učestvuju u donošenju odluka na svim nivoima (Pledge for (future) Members of the European Parliament ) 
EWL je kreirao i online peticiju „Ovoga puta glasam“ thistimeiamvoting. Više o kampanji EWL nalazi se ovde. Takođe i na prezentaciji EWLa, uključujući online prezentaciju i iskustva žena.
 
100 godina od prava na glas za žene

Kampanja 50:50% Žene za Evropu, Evropa za žene, obavlja se u važnom istorijskom trenutku, kada se u nekim zemljama Centralne Evrope – Poljskoj, Nemačkoj, Austriji i Litvaniji obeležava 100 godina od kada su žene ostvarile pravo glasa.

Novi Zeland se, inače, navodi, kao prva država koja je ženama dala pravo glasa 1983., istina ograničeno. Švedska se opet navodi kao prva zemlja u kojoj je u periodu između 1718 i 1771. postojalo uslovno pravo glasa za žene koje su plaćale porez. Čnjenica je da su žene postepeno osvajale pravo glasa, u većini zemalja ono je u početku bilo ograničeno da bi se kasnije proširivalo. Finska je prva zemlja u Evropi koja je uvela opšte pravo glasa. Podsećamo da su žene u Jugoslaviji ovo pravo ostvarile 1945. godine (iste godine kada i Francuska, Italija, Japan, Senegal, Togo).

 

 
 
 
 

Donatorke

Ženske mreže

Kancelarija

  • Obilićeva 50/2
    Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas