Izveštaj o radu SOS podrške za žene koje su preživele nasilje u porodici za period 01.01.2018 – 30.06.2018.god.

*SOS telefon Udruženja žena Peščanik066 0066 06 - dostupan je svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova ponedeljkom i četvrtkom od 17.00 do 19.00h i subotom od 11 do 14.00 časova. Osim na srpskom, po potrebi možemo obezbediti i podršku na romskom jeziku.

                U periodu 01.01.2018.-30.06.2018.god. SOS službi UŽ Peščanik obratilo se 47 žena i 2 muškarca, koji su tražili podršku za srodnice koje trpe nasilje.

                Ukupno pruženih usluga bilo je 328, što znači da za svaku korisnicu bude obezbeđeno prosečno, 6 usluga (npr: emocionalna podrška, informacija, tumačenje propisa, obrazloženje uloga institucija, priprema za svedočenje pre sudom i slično).

                Broj poziva bio je 49, broj individualnih konsultacija u prostoru organizacije – 55. Šesnaest (16) žena dobilo je pravnu podršku (npr preporuku u vezi sa postupkom razvoda braka, deobom imovine stečene u braku, pisanje tužbe za neplaćanje alimentacije, poveravanje deteta, vršenje roditeljskog prava), a za 5 žena obezbeđeno je zastupanje pred sudom.

                Gotovo polovina korisnica, 21, je iz Kruševca. Osamnaest (18) korisnica kazalo je da živi u seoskoj sredini.

                Zanimljivo je da se broj žena sa sela koje zovu za podršku povećao u odnosu na 2017., za 7 što može biti posledica pojačanih aktivnosti prema seoskim sredinama kroz održavanje radionica o nasilju prema ženama za stanovnice ruralnih područja.

                Među korisnicama su najbrojnije one koje imaju između 25 i 35 godina, a potom i žene između 35 i 45 godina.

                Počinilac nasilja u porodici, najčešće je partner, bračni (u 19 slučajeva) ili vanbračni (9), muški srodnik (9), bivši partner (6). Jedna korisnica prijavila je mobbing[1], a jedna institucionalno nasilje[2].

 

[1] Mobig je zlostavljanje na radu ili “svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja, a koje za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog i koje izaziva strah…” (Iz Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu)

[2] Institucionalno nasilje je ono koje vrše institucje kada ne postupaju u skladu sa zakonom.

Među korisnicama SOS telefona vlada značajno nepoverenje u rad institucija – samo 21-na prijavila je nasilje instituciji.

                Za 15 korisnica popunjene su takozvane liste za prepoznavanje rizika od ponavljanja i / ili teških oblika nasilja uključujući i femicid (Dash Marac lista indikatora rizika) i korisnice su upućene na određene institucije u sistemu podrške ženama koje trpe nasilje. Dve korisnice iz Vojvodine upućene su na SOS servise u sredinama u kojima žive. Za desetak korisnica kupile smo osnovne životne namirnice i obezbedile im neophodnu odeću i obuću.

 

 

Donatorke

Ženske mreže

Kancelarija

  • Obilićeva 50/2
    Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas