Studijsko putovanje, 24-29. juni 2018., Vuljnus, Litvanija

eige U okviru programa zagovaranja za primenu evropskih standarda i unapređenje vladavine zakona u zemljama Zapadnog Balkana, švedska Fondacija za mir i rodnu ravnopravnost Kvinna till Kvinna, organizovala je, krajem juna 2018. studijsku posetu za dvadesetak aktivistkinja ljudskih prava žena sa ovog područja Institutu za rodnu ravnopravnost, čije je sedište u Viljnusu, Litvanija. 

Poseta je obuhvatila trening o rodnoj analizi koji je vodila Nicole Farnsworth, Kosovska ženska mreža, razgovor sa predstavnicama i predstavnicima Instituta za rodnu ravnopravnost i posetu švedskoj ambasadi u Litvaniji i razgovor sa aktivistkinjama ženskog pokreta u Litvaniji. Tokom boravka u Viljnusu, aktivistkinje su razgovarale i o Berlinskom procesu i mogućnostima uticaja ženskih grupa na njegov tok i dogovore i sporazume koji se postižu.

U institutu za rodnu ravnopravnost, aktivistkinje sa Balkana su mogle da čuju kako se prikupljaju, obrađuju i koriste rodno senzitivni podaci iz zemalja Evropske unije, ali i nekoliko drugih zemalja koje nisu članice uključujući i Srbiju koja je indeks rodne ravnopravnosti uvela pre nekoliko godina i redovno organizuje prikupljanje podataka u skladu sa zahtevima i kriterijumima Instituta u Viljnusu. Cilj Insituta je, između ostalog, da prikupiti što više podataka razvrstanih po polu koji su merljivi i uporedljivi međusobno i među različitim zemljama kako bi se uticalo na dalji razvoj Evropske Unije i unapređenje rodne ravnopravnosti. Tokom prezentacije predstavnica/ka Instituta bilo je reči o različitim oblastima za koje se prikupljaju podaci, kriterijumima, načinu na koji se podaci upoređuju, mogućnostima saradnje.

Amdasada Švedske u Litvaniji, ugostila je aktivistkinje sa Balkana i iz Litvanije koje su razmenile iskustva borbe za unapređenje kvaliteta života žena u različitim krajevima Evrope. U pozdravnoj reči ambasadorska Švedske Maria Christina Lundquist je, između ostalog, naglasila da je Švedska podržavala i nastaviće da podržava unapređenje položaja žena svuda u svetu. Tokom diskusije, ispostavilo se da su mnogi izazovi sa kojima se susreću feministikinje i feministi širom Evropskog kontinenta veoma slični, naprimer velika prisutnost rodnih stereotipa, manjkavosti u implementaciji zakona, nedovoljno učešće žena u procesima odlučivanja, pravdanje nasilnika i prebacivanje odgovornosti za nasilje na žene i slično.

Donatorke

Ženske mreže

Kancelarija

  • Obilićeva 50/2
    Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas