Održan panel o standardima u zaštiti žena od nasilja u Brusu

000340 Panel Brus

U prostorijama čitaonice Narodne biblioteke Brus, 29. juna 2016. godine održan je panel o standardima u zaštiti od nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Događaj su organizovale aktivistkinje novoosnovanog udruženja žena Kaliopa iz Brusa. Govornice na panelu bile su predstavnice udruženja žena Kaliopa Snežana Miladinović,udruženja žena Fenomena Dragana Veljović i Danijela Nikolić Surla iz Kraljeva, a moderatorka panela bila je Slavica Stanojlović Urošević iz Udruženja žena Peščanik.

Nastavljamo edukaciju konsultantkinja na SOS telefonu

000338 Radionica o Romkinjama

Radionica, koju je organizovala ženska romska organizacija Romani cikna, o položaju i specifičnostima partnerskog i porodičnog nasilja prema ženama iz romske populacije, još jedna je od edukacija za konsultantkinje koje rade na podršci ženama u nasilju planiranih u okviru projekta Lokalne zajednice u Centralnoj Srbiji protiv rodno zasnovanog nasilja, koji podržava Fond Ujedinjenih nacija za sprečavanje nasilja prema ženama.

Peščanik: proaktivan rad u zajednici

000337 Proaktivan rad u zajednici

U poslednja 3 meseca, pored redovnih projektnih aktivnosti, Udruženje žena Peščanik održalo je 6 radionica sa ženama iz marginalizovanih grupa – Romkinjama, ženama sa invaliditetom i ženama iz ruralnih sredina, posetu Centru za osobe sa invaliditetom i Udruženju za cerebralnu paralizu i jedno gostovanje na sastanku Saveza slepih i slabovidih osoba Srbije u Vrnjačkoj banji na njihov poziv. Radionice su održane u Kruševcu u saradnji sa Romani ciknom, Varvarinu i Trsteniku uz pomoć aktivistkinja Mreže žena Rasinskog okruga Jasmine Bogojević i Sofije Pantelić. Na ovim događajima aktivistkinje i konsultantkinje na SOS telefonu Peščanika su govorile o radu SOS telefona, na srpskom i romskom jeziku, besplatnoj pravnoj pomoći koju Peščanik pruža, o pojmu nasilja prema ženama, kao i kome još žene mogu da se obrate kada su u situaciji nasilja. Objasnile su učesnicama princip poverljivosti na kome počiva rad SOS podrške, da nasilje ne podrazumeva samo fizičko, već i ekonomsko, psihičko i svako drugo ugrožavanje, što je i zakonom prepoznato kao krivično delo.

Sajam organizacija civilnog društva

000339 Sajam OCD

Tridesetak oganizacija civilnog društva iz Rasinskog i Pomoravskog okruga, među kojima je bio i Peščanik, učestvovalo je na Sajmu, održanom na Trgu kosovskih junaka 8. juna 2016. Organizacije su imale priliku da predstave aktivnosti kojima se bave i bolje se upoznaju i povežu sa drugim udruženjima. TACSO i Građanske inicijative bili su organizatori sajma. Na otvaranj sajma govorile su predstavnica Vladine Kancelarije za saradnju sa organizacijama civilnog društva, Maja Savesk, Bojana Selaković iz organizacije Gradjanske inicijative, zamenica gradonačelnika, Jasmina Palurović, a od predstavnica prisutnih organizacija jedina je govorila predsednica Tree house udruženja.

Panel o standardima u zaštiti žena od nasilja

000336 panel KS UNTF

Udruženje žena Peščanik organizovalo je u četvrtak, 16. juna 2016. godine panel o standardima u zažtiti žena od nasilja u Kruševcu. Neke od tema bile su Konvencija Saveta Evrope za borbu i suzbijanje nasilja prema ženama, njena primena na lokalu i standardi koje je država u obavezi da primeni u sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Gosti panela bili/e su predstavnici/e Radne grupe Lokalne mreže institucija i civilnog društva iz Vranja, osnovane na inicijativu Odbora za ljudska prava koji je i koordinator ove grupe. Oni/e su govorili/e o svojm radu i dobroj praksi koja im pomaže da obezbede bolju i efikasniju zaštitu žena u Vranju.

Kancelarija

  • Obilićeva 50/2
    Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas